Jag har ”slitit och släpat” i 27 år som barnskötare i den s k kvinnodominerade sektorn. Kvinnorna fick sina 400 kronor och det är dem väl förunnat, men inte en krona till mig som man!
I många fall har jag arbetat dubbelt så lång tid som kvinnliga barnskötare. Men efter dessa kvinnopottspengar har jag den lägsta lönen med en differens på 400 kronor på min arbetsplats. Jag tycker nog att jag som jobbat i 27 år med ”kvinnolön” också skulle ha fått 400 kronor. Dags att protestera och ändra på ett föråldrat och orättvist tankesätt.

Påa