– Det här är köttbergets ångestskri över att bli gammalt som äldrevården ser ut idag, sa Berit Rollén om den debattbok hon varit med och skrivit och som låg till grund för seminariet. Vi är oroliga för en äldrevård där 40 procent saknar adekvat utbildning och där många ser det som ett genomgångsyrke.  

Seminariet kretsade runt frågan om hur vården ska räcka till, nu när den folkrika 40-talistgenerationen åldras. Vem ska betala? Och hur kommer den att se ut?
– Det största problemet är att hitta personal till framtidens äldrevård, sa Björn Sundström från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vi måste ha en attityd som är lite mer ödmjuk och positiv.

Kommunals ordförande
Ylva Thörn var inne på samma linje. Hon undrade var personalen, som omnämns både som ett outbildat problem och som nödvändiga för en bra lösning, befinner sig i debatten. De är inte tillfrågade i boken och var inte inbjudna till debattpanelen.
– Mycket kan göras bättre inom äldrevården. Yrket består av många kvinnor som jobbar deltid eller är tillfälligt anställda år efter år. Kvalitativ vård kräver en arbetsgivare som jobbar både för sina anställda och de äldre.

Ett centralt förslag i debatten var att dela upp äldrevården i en grundläggande vård och omsorg och ge större möjlighet att låta de äldre betala för andra typer av boenden och tilläggstjänster.