När utbildningsministern påstår att förskolan sysslar med ”lullull”, för att det arbetar barnskötare där, kränker han en kompetent yrkesgrupp. Förskolan i Sverige och vår pedagogik att leka in lärandet är ett föredöme för andra länder. Som barnskötare arbetar vi med siffror, bokstäver, ord, färger och former. Det viktigaste är att stärka barnets tro på sig själv och skapa den trygghet som ger möjlighet att överhuvudtaget kunna ta till sig kunskap. Den sociala träningen som övar empati och social kompetens är inget ”lullull”!

Mona Nilsson, sektion 12 Kronoberg