Ann Heberlein menar att skuldkänslan kommer av en anledning. Inte för att man ska grotta ner sig i den, men man bör fundera på varför den finns där. Först när man rannsakar sig själv kan man undvika att hamna i den situationen som framkallar skuldkänslor igen.
– Med varje rättighet kommer en skyldighet också. I dag bortser många från sina skyldigheter och ser sig i stället som offer, när saker inte går som önskat. Om jag ökar i vikt eller inte utvecklas på jobbet är det fel på generna, eller på chefen.
Men ibland kan man väl råka ut för saker som inte är ens eget fel?
– Absolut. Jag blev till exempel våldtagen av en man jag följde med hem. Han hade ingen rätt att göra så och det var inte mitt fel. Men det är meningslöst att jag för resten av mitt liv ska vara en kränkt kvinna. Det finns inget egenvärde i att vara ett offer, det bara passiviserar.

Så tar du ansvar och kontroll över ditt liv. Fyra tips:
1
Ta dina skuldkänslor på allvar. Se skuldkänslorna som ett tecken på att du faktiskt har förväntningar på dig själv.
2 Erkänn dina begränsningar. Insikten om de egna begränsningarna är nödvändig för att utveckla din fulla potential.
3 Acceptera att livet inte är rättvist. Människor har olika förmågor och man måste utgå från sina egna.
4 Inse att samarbete lönar sig. Det är inte fult att förvänta sig bli bemött som man själv bemöter andra.

ID: Ann Heberlein

Bor: Åkarp.
Ålder: 38 år.
Familj: Man och tre barn.
Yrke: Forskare i etik, debattör och föreläsare.