Avtalet gäller Liseberg AB och Liseberg Gäst och berör cirka 113 medlemmar i Kommunal. Det berör alla som arbetar i nöjesparken och Kärralunds och Askims camping.

Det är tvåårigt, från den 1 januari 2008 till 31 december 2009.
Lönerna höjs med lägst 7 procent under perioden, vilket utgör 1 683 kronor beräknat på medellönen för år 2006, 24 042 kronor. Timavlönade är garanterade en höjning på 3,5 procent årligen.
Under avtalsperioden ska de lokala parterna påbörja ett arbete med att ändra lönestrukturen för Liseberg AB. Tanken är att införa mer individuella löner.
Ett samverkansavtal ska införas under 2008.

De anställda kompenseras med ledighet två timmar årligen för att Nationaldagen är en helgdag i stället för Annandag pingst.
Ersättningen vid föräldraledighet har utökats med två månader. Den är tio procent upp till fyra månader om man har varit anställd i fyra år.