Såväl näringsminister Maud Olofsson som arbetsgivarnas organisation Almega har arbetat hårt för hushållsnära tjänster som är avdragsgilla. Därför är det förvånande att läsa hur lågt intresset är för dessa tjänster i en undersökning som Demoskop har utfört på uppdrag av Almega.

57 procent tycker inte alls det är intressant, 22 procent att det är mindre intressant.
13 procent tycker att det är ganska intressant. Bara 7 procent tycker att det är mycket intressant.
Kvinnorna är mer intresserade, 10 procent jämfört med 4 procent bland männen. Störst är intresset bland barnfamiljer.

Almega är ändå optimistiskt. Av dem som tillfrågats köper fyra procent hushållsnära tjänster. Omräknat till hushåll rör det sig om 184 000, jämfört med 97 000 hushåll i december. Den köpta snittiden har också ökat från 5,6 timmar till 7,6 timmar i månaden.

Näringsminister Maud Olofsson är glad. Det senaste halvåret har 1 800 personer nyanställts i hemservicebranschen.
– Jag blir glad av de här siffrorna som visar att arbetslösa får jobb och hushållen får hjälp i vardagen, säger Maud Olofsson och kallar det för en folklig reform.
Totalt beräknas 9 300 anställda finnas inom branschen och en av tolv företag säger att det har fördubblat sin omsättning.
Konjunkturinstitutet har tidigare beräknat att med skatteavdraget skulle den vita sysselsättningen kunna öka mellan 3 000 till 19 000 personer.

En liknande mätning gjordes i december. Jämfört med denna har acceptansen att köpa svarta tjänster minskat från 32 till 23 procent.
Fortfarande är närmare 60 procent positiva till skatteavdrag, enligt undersökningen, men fler har blivit kritiska, 19 procent. (jämfört med tidigare 12 procent.) Demoskop tror att det beror på den ökade samhällsdebatten.
Färre anser också att städning är ett lågstatusyrke än tidigare. Hälften anser att det inte är det.

När KA i en yrkestidning för städ – och kökspersonal intervjuade några som städade i hemmet poängterade de just att de utför ett jobb och är respekterade i yrket. Däremot sa en av dem att hon trots skatteavdrag inte skulle ha råd med städhjälp hemma.

Undersökningen har gjorts av Demoskop, som telefonintervjuat 1000 slumpvalda personer mellan 18 och 89 år, i mars - april 2008. En mätning gjordes tidigare i december år 2007.
Rapporten heter ”Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster”.
Läs mer på www.almega.se

Sedan första juli år 2007
kan man få göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Avdraget medges med 50 procent för upp till 50 000 kronor och ska avse tjänster utförda i hemmet, exempelvis städning, barnpassning, trädgårdsarbete etc.