I november förra året började Karl-Erik Karlsson i Kommunal Stockholm gå igenom hemtjänstföretag och privata förskol-or i Nacka. Han tog hjälp av Safe Trade och Infotorg, företag som samlar officiella uppgifter om företag och gör dem sökbara på en hemsida.

Karl-Erik Karlsson
Karl-Erik Karlsson, Kommunal Stockholm.
Foto: Emma Bergstrand

Han hittade en rad oklarheter och underligheter, och informationen har lämnats över till tjänstemän i Nacka kommun vid tre tillfällen i mars och april.
– De var mycket tacksamma, och skulle undersöka det vi hittat, berättar Karl-Erik Karlsson. Han har i många år varit ordförande i Kommunals sektion i Sollentuna, nu är han regionalt fackligt ombud och arbetar på halvtid åt Kommunal Stockholm i ett projekt.
Karl-Erik Karlssons granskning visar bland annat att nära hälften av de cirka 50 Nackafö-retagen inte hade skickat in årsredovisning till Bolagsverket. 35 saknade kollektivavtal och två var registrerade i ett namn som de inte använde. Tolv företag såg ut att inte betala något alls eller väldigt lite i pensionsavgifter för sina anställda, en hade inte f-skattsedel som krävs, elva redovisade ingen moms och ett företag betalade ingen arbetsgivar-avgift. En anställd på ett ganska stort företag upptäckte att företaget inte hade betalat in skatt för honom.
– Det är viktigt att veta att det kan finnas förklaringar till en del avvikelser, alla behöver inte lämna årsredovisning till Bolagsverket till exempel, säger Karl-Erik Karlsson. Men alla dessa oklarheter visar att kommunen inte har kontroll över om företagen följer lagar och regler, trots att de har auktoriserat företagen.

– Jag tycker vi har rätt bra kontroll av företagen, invänder Greger Bengtsson, äldreomsorgs-chef i Nacka. Vi blev oroade när vi fick se listan, men det visar sig att det finns förklaringar, att uppgifter är inaktuella till exempel.
Nacka kommun kontrollerar företagen en gång per år. Om företag missköter skatteinbetalningar eller det förekommer o-egentligheter är det en fråga för Skatteverket och polisen, förklarar han. Men säger också att kommunen ska se över villkoren för auktorisation.
– Det är inte aktuellt att ha med krav på kollektivavtal. Eventuellt kan man överväga att ha med krav på pensionsinbetalningar för de anställda.

Många felaktigheter

Några resultat av Karl-Erik Karlssons granskning:
50
företag granskades.
23 företag hade inte lämnat in årsredivisning till Bolagsverket.
5 var registrerade som inaktiva.
1 var avregistrerat.

Dessutom:
35 saknade kollektivavtal.
12 betalade mycket lite eller inget alls i pensionsavgift.
11 redovisade ingen moms.
2 var registrerade i ett namn de inte använde.
1 betalade ingen arbetsgivaravgift.
1 saknade f-skattsedel.

Granskas via nätet

Kommunal Stockholm har en lång tradition av att granska företag som kommunerna anlitar.
Nu finns nya möjligheter via nätet att granska företag, både för facket och kommuner och landsting. Det projekt som Kom-
munal Stockholm startat ska bland annat leda till att sektionerna blir mer kunniga och kan sköta delar av bevakningen själva, efter utbildning.

Bara privat

Invånare i Nacka som har rätt att få hemtjänst har ett 50-tal
företag att välja på. I april lade kommunen ner sin egen hemtjänst, de anställda och de som hade valt kommunal hemtjänst fick söka sig till privata hemtjänstföretag.
Ett av företagen, Curanda, är satt i blockad av Kommunal för sin vägran att teckna kollektivavtal.