SVAR: Jag utgår från att man tillämpar individuell och differentierad lönesättning på arbetsplatsen. Löneutrymmet förhandlas fram mellan centrala parter, det vill säga Kommunal och den arbetsgivarorganisation som den lokala arbetsgivaren kan tillhöra. När löneutrymmet är fastställt centralt sker sedan en lokal fördelning. Arbetsgivaren kan alltså ge en arbetstagare en större del av potten än vad andra arbetstagare får på arbetsplatsen, men detta måste vara sakligt grundat. Det innebär att fördelningen inte får vara diskriminerande, inte får missgynna fackligt organiserade arbetstagare eller på annat sätt strida mot lag eller avtal. Du kan be facklig företrädare på sektionen höra sig för hos din arbetsgivare om varför er kollega har högre lön än er andra.