SVAR: Ni kan arbeta tilll 21.30 och börja kl 07.00 dagen efter om dygnsvilan på 11 timmar infaller i början och slutet av två 24 timmarspass. Lagen tillåter ett arbetspass på 26 timmar. Din sektion kan svara på om dygnsvilan stämmer eller inte.