SVAR: En arbetsgivare har rätt att bestämma vilken kompetens de anställda ska ha. Om man beslutar att tjänsterna på en för-skola eller skola ska innehas av förskollärare och/eller fritidspedagoger i stället för barnskötare har dock arbetsgivaren förhandlingsskyldighet med facket. Man gör om tjänsterna, konverterar, och då kan det uppstå en övertalighet. I sådana fall har arbetsgivaren skyldighet att försöka omplacera, vilket i värsta fall kan leda till uppsägningar på grund av arbetsbrist. Även i den frågan har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet med facket, som har att bevaka att det är rätt person som drabbas av arbetsbristen.