I Eriksdalslundens koloniområden i Stockholm ligger ett litet grönt hus.  Grönskan runt det är massiv, men inte vildvuxen. När jag passerar väcks alltid min nyfikenhet. Nu är den stillad. I Refugium – trädgården som tillflykt möter vi ägaren.

När jag tar del av land­skaps­arkitekten Hans Drosts tankar om trädgård ser jag min egen på nytt.