Det framgår av en undersökning som Täby kommun gjort i samband med en motion från centerpartiet.
Siv Sahlström (c) hade kontaktats av kommuninvånarna som ansåg att kvinnor bedömdes klara av mer städning och hushållsarbete än män i samma skick. Så centerpartiet lämnade in en motion om hur kommunen bedömer och behandlar mäns respektive kvinnors behov av hemtjänst.

Kommunen har undersökt detta under april månad genom att avidentifiera sina ärenden. Dessa har diskuterats utan att man vet om den som sökt är en man eller kvinna.
Resultatet, enligt TäbyDanderyd Tidning, är att det är kundernas ansökningar som varierar, inte bedömningarna. Socialkontoret konstaterar att det inte är biståndshandläggarens sak att göra mannen mer jämställd.
Enligt tidningen medger tjänstemännen på socialkontoret att behoven ser olika ut. Många män har aldrig städat eller lagat mat. När makan går bort kan de därför behöva hjälp trots att de borde kunna klara sysslorna.