SVAR: Det har aldrig varit meningen att en OSA-anställning ska kunna pågå i all evighet. När det gäller eventuell chans till fast anställning bör du vända dig till din arbetsförmedling, arbetsgiv-are och självklart till det lokala facket för att få hjälp och råd. De kan gå igenom det aktuella avtalet med dig, så att du vet vad som gäller för dig.
Tanken bakom en OSA-anställning är att den ska leda till vanlig fast anställning, möjligen genom att arbetsgivaren i början får lönebidrag för arbetstagaren. Huvudmålet för insatserna är att öka en anvisad arbetstagares möjligheter att få och behålla ett reguljärt arbete. Alla som medverkat till att OSA-anställningen kommit till stånd (arbetsgivaren, arbetstagaren, arbetsförmedlaren och facklig representant) har ansvar för att målet ska kunna nås