SVAR: Enligt lag har man rätt till rast efter fem timmar. Du arbetar fyra och en halv timmar per dag. Det innebär att arbetsgiv-aren inte är skyldig att planera in någon rast inom denna tid.