Christer Henriksson–  Spontant är det är en bra idé att arbetsgivare och personal tillsammans engagerar sig för att uppnå mönsterarbetsplatser.

Kommunal och socialdemokraterna var först med idén om mönsterarbetsplatser, med en tidsplan på fem år, ni har haft bara ett år på er, varför det?
– Det är onödigt lång tid med fem år. Ska man köra en fråga i fem år är risken att man tappar intresset innan man är halvvägs.

Varför har du själv deltagit aktivt på planeringsträffarna?
– Om inte VD:n och ledningen visar engagemang, hur kan vi begära att övriga ska vara engagerade?

Är det möjligt att genomföra mönsterarbetsplatser när företagen tvingas lägga lägsta anbud för att vinna kontrakten?
– Absolut. Anbudsmarknaden är tyvärr för hårt knuten till pris­upphandlingar, det borde finnas mer upphandlingar som tar hänsyn till kvalitet. Vi ska ha kvalitet, kanske medför detta färre uppdrag för oss, men vi vinner i längden.

Är inte projektet delvis ett sätt att få personalen att spara pengar?
– Det handlar om att öka inflytandet från personalen och samtidigt få en balanserad ekonomi. Man kan effektivisera på olika sätt, exempelvis minska spilltid. Båda parter vinner på det.

Ska ni fortsätta med liknande projekt?
– Absolut. Varje region ska utveckla en mönsterarbetsplats. Sedan kan man plussa på med två och ytterligare fler. Det är meningslöst att bara ha det på ett ställe. Men då krävs det engagemang från Kommunal också.

Vad har projektet gett hittills?
– En större förståelse för varandra och verksamheten, med mål att jobba för, även från personalens sida.
– Något som dock förvånat mig är att många inte vill ha heltid, när de fått önska sig sysselsättningsgrad.