Och nog är väl de rikas och besuttnas och falskas terror bara detta:
´ ´ `

’ ’ .

Några flugskitar att blåsa väck.