Under vintern och våren har LO, arbetsgivarna och privattjänstemännen samtalat om att förhandla om ett nytt huvudavtal på svensk arbetsmarknad.
Det har skett i skuggan av Laval–domen där EG–domstolen dömde ut rätten att kräva kollektivavtal som innehåller mer än minimilöner och arbetsvillkor utöver vad lagen kräver. Och regeringen har hotat med lagstiftning om inte fack och arbetsgivare kan komma överens om reglerna på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna vill se skärpta konfliktregler. Öppningen från facken till arbetsgivarna har hittills varit att se över förhandlingsreglerna för att det ska bli trögare att ta till konflikt.

Facken vill för detta ha regler för bättre medbestämmande och arbetsmiljö samt tryggare anställningar. De vill även diskutera hur ungdomar och invandrare lättare ska komma in på arbetsmarknaden, rehabilitering vid arbetsskador samt omställningstrygghet så att de som blir av med jobbet lättare ska få ett nytt.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson säger att parterna nu är överens om vad som ska diskuteras. Därför är det läge att nu börja förhandla.
– Men det betyder inte att vi är överens i själva sakfrågorna. Det är detta vi nu ska börja förhandla om. Jag tycker att det ändå är värt ett försök att bli överens.

Erland Olauson tillägger att för att det ska bli ett nytt huvudavtal måste arbetsgivarna var med på att kollektivavtalsmodellen ska finnas kvar och stärkas.
– Det betyder att även arbetsgivarna ska agera för att så stora delar av arbetsmarknaden som möjligt täcks av kollektivavtal, detta ska även gälla utländska företag som tillfälligt är verksamma i Sverige. Vi tycker också att nya EU–direktiv ska införas i Sverige genom kollektivavtal och inte som nu i lag.
Enligt Erland Olauson innebär en stärkt kollektivavtalsmodell att fack och arbetsgivare slutar med krav på lagstiftning i frågor där parterna är oense.
– Parterna måste lösa det förhandlingsvägen istället för att vi i facket springer till det röda laget och arbetsgivarna till det blåa laget i riksdagen. Det är bara så vi kan få ordning och reda på arbetsmarknaden. Målsättningen är att ett nytt huvudavtal ska vara klart innan årets slut.

LO bildar en liten förhandlingsdelegation som består av Erland Olauson, den nya avtalssekretare som väljs vid LO–kongressen i juni samt avtalssekreterarna i Kommunal, Seko, IF Metall, Byggnads och Handels. De förhandlar mot arbetsgivarna.
Dessa förhandlingar ska godkännas av den stora förhandlingsdelegationen som består av LO:s styrelse samt de ordförande i LO–förbunden som inte sitter med i styrelsen.

– Något datum för första förhandlingstillfället är ännu inte bestämt. Nu börjar vårt arbete med att sätta ihop en tidsplan och börja processen med att i LO förankra det vi ska förhandla om, säger Erland Olauson.