Sedan den 16 april har 23 000 inom vård- äldreomsorg och barnomsorg strejkat och ytterligare 11 000 sedan 28 april. Nu har en förlikning träffats mellan de kommunala arbetsgivarna och fackförbundet FOA.
Strejken kommer att avblåsas på onsdag, om FOA:s förbundsstyrelse accepterar lönebudet.

Överenskommelsen innebär enligt FOA löneökningar för vård- och omsorgspersonal på mellan 3 692 till 5176 svenska kronor, för barnskötare mellan 2 800 till  140 svenska kronor och för dagbarnvårdare mellan
3 167 och 3 400 svenska kronor. Detta under en treårsperiod.
– De traditionella kvinnoyrkena har fått ett påslag som gör att de närmar sig männens löner. Det är ett helt annat resultat än vid förlikningstillfället för tre veckor sedan, säger Dennis Kristensen, ordförande i FOA, i ett pressmeddelande.

Det kan dock finnas medlemmar som inte tycker att detta är nog, eftersom FOA först krävde över 6 000 i löneökningar, sedan 15 procent. Dithän har man inte nått. I tidningen Politiken uppger FOA:s förhandlingschef Steen Parker Sørensen 14 procent.
Enligt arbetsgivarnas huvudförhandlare Mads Lebech har ytterligare 35 miljoner skjutits till för att få slut på konflikten. Medan FOA anser att det rör sig om mer pengar.

Däremot fortsätter konflikten bland cirka 4000 medlemmar ute i regionerna. Den berör främst yrkesgrupper motsvarande svenska undersköterskor och vaktmästare på sjukhusen.
Strejken har kostat FOA cirka 350 miljoner danska kronor, enligt dagstidningen Berlingske Tidende.
Godkänner förbundsstyrelsen avtalet så upphör strejken tills vidare fram till dess att medlemmarna har röstat om avtalet. Resultatet av den beräknas vara klart den 29 maj.