– Man kan faktiskt ge rätt så bra löner. Det finns utrymme om man tar ut mindre på administration, säger Anders Abelsson, ägare av det lilla assistansföretaget Exter Assistans AB, i Lidköping, som i genomsnitt betalar de högsta lönerna i landet av de 118 företag KA har tittat på.

En av de anställda heter Jonas Karlqvist. Han har 127 kronor i timmen. (21 844 kronor/månad omräknat till månadslön) och har 10 års erfarenhet av assistentjobbet. Tidigare var han kommunanställd.
– Det är bättre lön här, då kom jag aldrig över 20 000 kronor i månaden. Man lockas ju att stanna kvar om lönen är hög, säger han.
Han tror att det är lättare för ett lite företag att ha höga löner.
– Det är inte så stor omsättning på oss assistenter och brukarna är inte så många.

Kommunals ombudsman och förhandlare för personliga assistenter, Lena Retzius, tycker inte att löneskillnaderna är orimliga. Det kan skilja lika mycket för kommunanställda personliga assistenter också. Men hon blir ändå lite förvånad.
– Det är lite konstigt. Men löneskillnader kan bero på så många saker, vilka brukare man har och vilka assistenterna är. En del kan ju ha jobbat väldigt, väldigt länge.
32 kronor i timmen omräknat till månadslön innebär en löneskillnad på 5 500 kronor.

KA har bearbetat löneuppgifter för privatanställda personliga assistenter som Independent Living Institute (ILI) samlat in och redovisar på sin hemsida, assistanskoll.se.
Vi har särskilt jämfört lönerna mellan företag som har något av de två dominerande avtalen för privatanställda personliga assistenter, avtalet med KFO och avtalet med Vårdföretagarna.
Lönespridningen är betydligt större bland de personliga assistenter som har KFO:s avtal.
Både de allra högsta och lägsta assistanslönerna återfinns bland de företag som är med i KFO.

Högst lön redovisar alltså Exter Assistans (knappt 124 kronor/timme som genomsnittslön).
Det är en medveten strategi bakom detta, enligt ägaren Anders Abelsson.
– Vi har valt att sätta höga löner. Vi vill skapa goda förutsättningar för assistenterna att vara kvar.
Lägst lön finns hos Blåklinten AB och Web Health Support AB. I de företagen ligger genomsnittslönen på 92 kronor i timmen. Även detta rör sig om mindre KFO-företag.
I de företag som är anslutna till Vårdföretagarna är löneläget mer sammanpressat.
– Det är jag lite förvånad över. Det är inget som vi driver. Vi hoppas på stor lönespridning, säger Petter Skogar, Vårdföretagarnas förhandlare på assistansområdet.

KA:s granskning visar också att i de företag som saknar kollektivavtal så är löneläget inte särskilt annorlunda jämfört med den stora majoritet som har kollektivavtal. Räknar man samman lönerna i företagen utan kollektivavtal hamnar de strax över snittet i materialet. Men endast nio företag saknar kollektivavtal och två av dem redovisar inte sina löner
Adolf Ratzka, som håller i assistanskoll.se,. bedömer att de 118 företagen motsvarar ungefär en fjärdedel av alla de företag som finns och att det är hälften av alla assistansföretag som vill utöka sin verksamhet. Syftet med assistanskoll.se är att hjälpa framför allt brukarna att välja.

Genomsnittlig grundlön

Alla företag (118 st)

Lägst  Snitt Högst
92 kr/tim 104,40 kr/tim 123,90 kr/tim

      
KFO (59 st)

Lägst Snitt Högst
92 kr/tim 104,30 kr/tim 123,90 kr/tim

Vårdföretagarna (37 st)

Lägst Snitt  Högst
93,60 kr/tim 104,60 kr/tim 110,50 kr/tim

        
Fotnot: Löneuppgifterna lägger företagen in själva. De flesta uppgifter är uppdaterade 2007. Företagen redovisar sina löner inklusive semesteravgift. KA har därför räknat bort 12 procent i semesterersättning.