Agneta WinsaHur blir man bäst på att introducera AT-läkare till sjukhuset?
– Jag är noga med att allt praktiskt fungerar. Nycklar, it-behörighet, personsökare. Sedan får AT-läkarna ett kompendium där introduktionen är planerad. Jag har gått runt på alla avdelningar och bokat in personer de ska träffa och ser till att det finns tid för dem när de kommer.

Tar det inte mycket tid från ditt andra jobb, på avdelningen?
– Jag får ta tid från tjänsten om det inte går ut över verksamheten. Men det är snarare fikaraster och privat tid som har gått åt till det här. Det är mycket extraarbete inledningsvis, men sedan kommer man i rutiner.

Grattis föresten! Hur känns det?
 – Jag blev väldigt överraskad. Och väldigt glad!