Första året på den två åriga utbildningen läser undersköterskorna tillsammans med sjuksköterskorna.
Susanne Warqvist, 26, började läsa till undersköterska. Nu pluggar hon in matten på distans för att få behörighet till sjuksköterskestudier i höst. Hon tror att beslutet att gå vidare är något som mognat fram hos de flesta när de fått inblick i sjuksköterskornas yrke.
– Jag har tänkt att jag vill bli sjuksköterska, men det kan också räcka att vara undersköterska och vara mer med patienterna. Det är både och, som sjuksköterska har man mer medicinskt ansvar, det är många beslut man ska ta, säger Susanne Warqvist som arbetade på äldreboende när hon gick gymnasiet.
Hon tror att högskolestudier gör att undersköterskorna blir mer värdesatta. Att det första året är gemensamt tror hon ger en bra grund för pararbete i framtiden.

Kommunal vid Blekingesjukhuset i Karlskrona ser positivt på utbildningen. Christer Whilborg, ordförande för sektionen, tycker det är bra att man kan tillgodoräkna sig poäng för sjuksköterskestudier.
– Men det var ingen som tänkte sig att de skulle gå vidare på en gång, säger Christer Whilborg.
Om hälften går vidare till sjuksköterskestudier ser han en risk att högskoleutbildningen för undersköterskor läggs ner.
– Det skulle vara synd, jag tror att en högskoleutbildning behövs om undersköterskorna ska kunna jobba kvar i landstinget, säger Christer Whilborg.
Han sitter ofta i förhandlingar där landstinget vill göra om undersköterskornas jobb till tjänster för sjuksköterskor. Uppskattningsvis omvandlas omkring tio tjänster per år.
Högskoleutbildningen till undersköterska har tagits fram på arbetsgivarens initiativ, den liknar den tidigare KY-utbildningen. I studierna ingår 20 veckor praktik, vilket är något mindre än på KY-utbildningen.

När den första kullen undersköterskor är klara nästa vår ska utbildningen utvärderas.
Inför hösten har fler sökt än vid första intagningen.

Undersköterskeprogrammet, Blekinge Tekniska Högskola

Tvåårig högskoleutbildning till undersköterska. Inträdeskravet är grundläggande behörighet.
De som läser vidare till sjuksköterska på BTH kan tillgodoräkna sig ett år av studierna. Kravet är att de läser vidare inom två år och har särskild behörighet.