– Vi vill anställa fler i välfärden och satsar 10 miljarder kronor på ett särskilt statsbidrag som belönar kommuner som utjämnar löneskillnader. Lönerna måste höjas i kvinnodominerade yrken om vi ska kunna rekrytera och behålla personal i viktiga välfärdsjobb, säger Ulla Andersson, v:s ekonomiska talesperson i en kommentar.

Riktade sysselsättningsstöd skulle ge utrymme för nya jobb i sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan, menar vänsterpartiet.
De vill se fler lönebidragsanställningar och mer arbetsmarknadsutbildning. De vill återställa a-kassan och dra tillbaka förändringarna för deltidsarbetslösa.
Vänsterpartiet vill också avskaffa avkastningskraven på SJ för att kunna sänka biljettpriserna. De vill bygga ut järnvägen både för persontrafik och godstransporter samt göra försök med avgiftsfri kollektivtrafik.

Andra delar i skuggbudgeten innehåller satsningar på hyresrätter, miljön, studiebidragen och jämställdheten.
Vänsterpartiet säger nej till de skattesänkningar som regeringen genomfört, som jobbskatteavdraget. När skattebasen försämras minskar möjligheterna till en rättvis fördelning av resurserna, är argumentet för att höja skatteläget.
Socialdemokraternas skuggbudget presenteras imorgon tisdag 29 april.