EG–domstolen har i tre uppmärksammade domar slagit fast att kollektivavtal inte får krävas om de innehåller villkor som går utöver minimivillkoren enligt nationell lagstiftning. Fackliga stridsåtgärder är tillåtna om de är rimliga med hänsyn till marknadens fria rörlighet.

Kommunal Stockholm, Byggnads ordförandekonferens och andra fackliga röster kräver att regeringen lämnar garantier om strejkrätten och kollektivavtalen innan riksdagen röstar om EU:s nya fördrag.
LO:s representantskap kräver inga sådana garantier.
LO anser att EU–fördraget stärker löntagarnas rättigheter eftersom strejkrätten finns med som en grundläggande rättighet.

I ett uttalande till statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanas han att kraftfullt agera för:
– likabehandlng enligt reglerna på svensk arbetsmarknad
– balans mellan marknadens rätt till fri rörlighet och löntagarnas grundläggande rättigheter
– att EU:s ministerråd stöder Europafackets krav på ett socialt protokoll mot lönedumpning
– att utstationeringsdirektivet ändras så att det blir möjligt att kräva mer än minivillkor för utländsk arbetskraft
– att bemanningsdirektivet som ska reglera villkoren för uthyrd arbetskraft antas av EU.