Bo ElmgrenDu vill att a-kassan ska skrotas för att istället ingå i en sysselsättningsförsäkring – varför det?
– För att vi måste se till att försäkra människors möjligheter att komma tillbaka i arbete, inte enbart försäkra deras inkomst utan alla insatser som kan behövas för att rusta människor att komma tillbaka i arbetslivet.

Finns det fler skillnader mot dagens system?
– Att alla ska vara med. Det borde vara en mänsklig rättighet att komma in i arbetslivet och utvecklas däri. Att den ska vara obligatorisk behöver inte betyda att den är statlig. Om den betalas via en arbetsgivaravgift som tas ur produktionen blir den hela samhällets uppgift. Den blir mer solidariskt finansierad än den är idag.

Du har sagt att fackföreningarna skulle kunna bli starkare utan a-kassa. Hur tänker du då?
– Idag står 30 procent av löntagarna utan försäkring om de blir arbetslösa, vilket borde få varje facklig förhandlare att rysa. Facket blir starkare när fler är försäkrade eftersom färre då kan lockas ta jobb till usla villkor.

Hur tror du att s ”jobbtoppmöte” 12 maj bemöter ditt förslag?
– Vi får se om den kommer upp, eventuellt blir det först i andra omgången till hösten. Men jag hoppas att partiet och fackföreningsrörelsen bestämmer sig för att undersöka det närmare. Det här är en vision om att alla skulle kunna få en chans.

Socialdemokraterna har ”jobbtoppmöte” 12 maj för att fatta beslut om en politik kring jobb och företagande (LO-styrelsen deltar också).