Sören Wibe avgick som ordförande när socialdemokratiska EU–kritiker i helgen höll årsmöte.
Han efterträds av Anna Hedh som kritiskt säger att EU alltmer tar formen av en stat.
– Detta sker utan någon större debatt och det är en utveckling som aldrig erkänts av svenska folket. På alltfler områden inskränks Sveriges självbestämmande. Till och med strejkrätten ifrågasätts, säger hon.

Anna Hedh
Anna Hedh,  socialdemokratisk politiker i EU-parlamentet.

Anna Hedh kräver garantier för den svenska arbetsmarknadsmodellen och hon vill stoppa förslaget till nytt fördrag, EU:s nya grundlag.
– Om fördraget ska antas så måste Sverige kräva att det skrivs in bindande garantier för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men det bästa vore om fördraget stoppas. Det överför ännu mer makt till EU–institutioner och slår fast att EU–lag gäller före svenska lagar, säger hon.

Anna Hedh är emot att EU ska ha gemensam flagga, utrikesminister och gemensamt försvar.
– Socialdemokratiska EU–kritiker vill inte att Sverige ska lämna EU. Men EU ska handla om mellanstatligt samarbete i gränsöverskridande frågor som miljö och brottslighet.

Hon vill ha folkomröstning om det nya fördraget.
– Det handlar om vår demokrati. Redan i dag styr EU över och påverkar minst 70 procent av alla de beslut som fattas i regering, riksdag och i kommunerna. Med det nya fördraget tar EU över ännu mer.

ID: Anna Hedh

Ålder: 41 år
Bor: Öland
Familj: Tre barn
Bakgrund: Har arbetat som fritidsgårdsföreståndare och varit kommunalpolitiskt aktiv i många år.