Kommunal Stockholm kritiserar EG–domstolen som sätter den fria rörligheten för företagen framför rätten att kräva och strida för kollektivavtal.

Domstolen fällde Byggnads som satte ett skolbygge i blockad i Vaxholm för att den lettiske entreprenören vägrade att skriva på kollektivavtal. Och EG–domstolen fällde en tysk delstat för att den ställde som krav vid en upphandling att den polske entreprenören följde delstatens kollektivavtal för byggnadsarbetare.

Kommunal Stockholm skriver i sitt uttalande:
”Vi har trott på alla försäkringar om att våra kollektivavtal och vårt sätt att säkra arbetarnas ställning på arbetsmarknaden ska gälla även när vi är med i EU. Så är det uppenbarligen inte längre.
Kommunal Stockholm kräver därför att politiker, både i regering och opposition, lever upp till sina utfästelser genom att värna våra kollektivavtal i den nya globala världen!
Vi kräver en gång för alla bindande garantier för att vår kollektivavtalsmodell ska tillåtas reglera löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.”

Elisabeth Hammarstedt, ordförande i avdelningen, menar att dessa garantier är nödvändiga för att strejkrätten ska kunna finnas kvar.
– Med EG–domstolens tolkning finns risken för att det i praktiken råder strejkförbud. Därför vill vi ha garantier om att vår modell kan finnas kvar innan riksdagen röstar om det nya EU–fördraget, säger hon.

Fördraget är EU:s nya grundlag och talar om hur besluten ska tas och vilka rättigheter som gäller inom unionen. EU–fördraget kommer att gälla före den svenska grundlagen.