Om lockouten blir verklighet drabbar de alla FOAs över 200 000 medlemmar.
Fackförbundet FOA organiserar de 23 000 som just nu är uttagna till strejk. (Även 70 000 sjuksköterskor strejkar, men tillhör ett annat fackförbund.).

Dennis Kristensen
Dennis Kristensen, ordförande för FOA.

Dennis Kristensen, ordförande i FOA, går till hårt angrepp mot arbetsgivarna KL.
– Toppförhandlaren Mads Lebech anklagar oss för att ta de svagaste som gisslan, de äldre och sjuka, när vi har tagit ut 15 procent av våra medlemmar i konflikt. Själva är arbetsgivarna nu beredda att ta sex gånger så många som gisslan, säger han lite syrligt.
Dennis Kristensen är just nu en mycket upptagen man men Kommunalarbetaren hann få en snabbintervju med honom i Köpenhamn på huvudkontoret mellan alla telefonsamtal och resor över hela landet.
Just nu är läget mycket låst mellan parterna.

Konflikten handlar om att lyfta lönerna i kvinnodominerade jobb. På den rödbruna tegelväggen på FOA:s byggnad syns ett vitt plakat med stora röda bokstäver: Mandeløn till kvindefag. Kvinnors lön ska upp till samma nivå som männens inom den privata sektorn. Därför kräver FOA 15 procentiga löneökningar under de tre kommande åren. Medan arbetsgivaren står fast vid 12,8 procent.
På måndag tar FOA ut ytterligare 12 000 i strejk.
Han kommenterar lockouthotet genom att berätta en historia. Som liten pojke brukade han vädja till sin storebror om hjälp när han var i slagsmål.
– Storebror var klok nog att säga att det får du klara själv, säger han och hänsyftar till att arbetsgivarna egentligen vädjar till regeringen att ingripa och förbjuda strejken.  
– Regeringen blir deras förlängda arm, anser han.
Om arbetsgivarna varslar om lockout dröjer det en månad innan den kan träda i kraft.
Vad gör ni om det blir lockout?
– Då får vi diskutera med LO om sympatiåtgärder. Fackförbund inom den privata sektorn kan till exempel neka att göra arbete för kommunerna, exempelvis i fråga om leveranser och hantverk.
Kan du se några paralleller med Kommunals lönerörelse när det gäller kvinnolönerna?
– Ja, både i Sverige och Norge, även i Europa. Vi kan lära av varandra. De kvinnodominerade fackförbunden har fått nog. Kommunal har kommit i gång tidigare och jag är mycket inspirerad av satsningen på kvinnopotter.

Tidigare har socialdemokraterna, SF (vänsterparti) och Dansk Folkeparti lovat fem miljarder extra till den offentliga sektorn.
– Nu är de tysta, men ska vi någonsin kunna lyfta lönerna för kvinnorna där måste de få mer än andra. Då måste också samhället bidra med extra pengar, säger han.
Vad tror du kommer att hända nu?
– Kan vi bevara befolkningens sympati har vi en chans att nå framgång. En gallupundersökning visar att 80 procent av medborgarna stöder oss.
Dennis Kristensen slänger på sig kavajen på väg till ett möte och ger sig iväg, tjugo minuter försenad.

Lockout innebär att arbetsgivaren utestänger de anställda från arbete. Om man lockoutar hela arbetsstyrkan töms strejkkassorna snabbt.

De 23 000 som nu strejkar och är medlemmar i FOA arbetar huvudsakligen inom hemtjänst, på äldreboenden  och sjukvård. Men även pedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare omfattas av konflikten.

FOA är intresserad av en likalönskommission, en liknande modell som i Norge, där förslaget är att staten satsa cirka tre miljarder norska kronor extra på höja lönerna inom de kvinnodominerande fackförbunden i den offentliga sektorn.
 
Förhandlingskartellen KTO förhandlar om löner för anställda i kommuner och regioner och bestär av 47 fackförbund med 527 000 medlemmar. FOA det enda förbund som inte sagt ja till 12,8 procent i löneökningar. FOA är dock det största förbundet med sina 202 000 medlemmar.
Några förbund anser det vara en nackdel om FOA får igenom sina krav, för då kommer medlemmarna att tycka att de har slutit dåliga avtal.