SVAR: Vad gäller plusjobben beviljas inga nya och de som redan beviljats gäller längst till 31 december 2008. Plusjobbet skiljer sig från en vanlig anställning genom att det inte omfattas av las och att det är tidsbegränsat, det vill säga gäller längst till årsskift-et.
Vad gäller nystartsjobb finns i dagsläget ingen tidsgräns framåt. Idén är att arbetsgivaren ersätts för att anställa en person som varit utanför arbetslivet i minst sex månader. Stödet som arbetsgiv-aren kan få motsvaras normalt av den tid som arbetstagaren varit utanför arbetsmarknaden. Dock utgår stödet som längst i tolv månader om arbetstagaren fyllt 20 men inte 25 år. För personer som fyllt 25 men inte 55 år kan stödet utgå i fem år.
Arbetstagaren omfattas också av LAS och anställningsformen kan vara tillsvidareanställning, provanställning eller visstidsanställning. Försäkringskassan kan informera mer om nystartsjobb.