En tendens inom psykiatrin är att få unga människor söker sig till skötaryrket. Vad detta beror på är inte svårt att tänka sig. Att vara skötare inom psykiatrin är ett yrke helt utan utvecklingsmöjligheter. Att detta inte lockar unga människor idag är givet. Att hamna på en arbets­-plats där inga utvecklingsmöjligheter ges är knappast ett arbete att satsa på.
Jag vill inte förringa betydelsen av skötaryrket men inser att den behöver förnyas, förbättras och att skötarens roll bör omdefinieras.
Jag tror att den enda lösningen är att skötarutbildning ska bedrivas på högskola. Låt säga att det skulle vara en ettårig högskoleutbildning istället.
Utbildningen blir alltså värd mer, andra löneanspråk skulle kunna tas och den blir mer attraktiv för unga. Skötaren skulle få en mer kvalificerad yrkesroll och vården skulle bli bättre.

Daniel