SVAR: Arbetsgivaren ska motivera den löneförhöjning du får. Du har alltså rätt att få reda på varför du fick det mindre påslaget. Sektionen bör också kunna ge dig ett svar på hur löneförhandlingen/höjningen gick till. Men det är inte facket som lönesätter och i och med att du gjort en anmälan till JämO kommer det att leda till en utredning där du får svar på dina frågor. Personligen tycker jag det är orimligt att du ska behöva göra anmälan till JämO för att få dessa svar.