SVAR: Anmäl skadan till det försäkringsbolag där du har din bil försäkrad. Ta också kontakt med din sektion för att få hjälp att kräva att din arbetsgivare ersätter dig för självrisken i din trafikförsäkring och för eventuell förlust av bonus.