SVAR: Om du måste toppa din björk är lämpligaste tiden under sensommar eller höst. Björken hör till de träd som har mycket tidig savstigning och ”blöder” därför ymnigt om man beskär vid fel tidpunkt. I Sverige var det tidigare vanligt att man tappade både björk och lönn på sav under våren för att ta till vara den på olika sätt.