På brandstationen i Gislaved arbetar brandmannen Peter Erlandsson. Han berättar hur en god vän och kollega avled av cancer.
­ – Sedan dess har det ringt en klocka hos mig att vi måste titta på vår arbetsplats. Se om orsaken kan finnas där, berättar han.
I Gislaved arbetar ett trettiotal brandmän, och under en tioårsperiod har tre brandmän gått bort. Också i Nässjö har tre heltidsbrandmän dött i cancer.
– ­ Vi vill ha cancer klassad som arbetssjukdom, säger Jonny Bladh, huvudskyddsombud för Kommunal och räddningstjänsten i Nässjö.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om räddningstjänsten i Skellefteå, där fyra personer avlidit i cancer. På fackligt initiativ förändrades arbetet där så att brandmännen tar av sig sina smutsiga larmställ redan ute på olycksplatsen. Misstanken fanns att brandmännens arbetskläder, larmställen, avgav gaser som sedan cirkulerade inne i brandbilen.
Nu ska alltså riskerna utredas. Överläkare Ulf Flodin på yrkes- och miljömedicinska kliniken i Linköping ska söka pengar från försäkringsbolaget AFA för att jämföra alla som arbetat som brandman mellan 1960 och 2000 med övriga svenskar i dödsfallsregistret.
– ­ Det handlar om ett miljonprojekt, säger Ulf Flodin.
Kommunal, som är delägare i AFA, har lovat att försöka se till så att pengarna finns. Med  på projektet finns, förutom Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och Brandmännens Riksförbund.
Kommunal kommer redan nästa vecka ha ett möte med Brandmännens riksförbund, som framför allt organiserar arbetare på räddningstjänst i beredskap, för att diskutera frågan.

Tidigare studier har visat på förhöjd risk för cancer bland brandmän i USA och i flera stater i Kanada räcker det att ha arbetat fem år som brandman för att exempelvis leukemi ska klassas som arbetssjukdom.
– ­ Det skiljer sig ganska mycket hur vi jobbar där och här, säger Ove Halvors, ombudsman på Kommunal. Därför måste vi ta reda på orsakerna och ska vid sidan av jämförelsestudien göra en parallell studie om larmkläderna. Det är viktigt att se hur vi skyddar oss. Vi vet ännu inte om det finns en förhöjd cancerrisk.