SVAR: Alla kommuner ska ha samma regler. Jag föreslår att du vänder dig till din sektion, så att ni får gå igenom vad som är på gång i er kommun.
Allmänt gäller, att om arbetsgivaren beslutar att konvertera (göra om) tjänsten måste denne förhandla om detta med sektionen och om det uppstår en arbetsbristsituation måste man pröva att omplacera innan andra åtgärder kommer i fråga. Detta kan innebära att senare anställd personal får flytta på sig eller blir uppsagda om det inte går att hitta annan placering.
Arbetsgivaren bestämmer över utbildningskraven man ställer på de anställda, förutom de krav som Skolverket har på pedagoger och lärare. Inom den ramen bestämmer arbetsgivaren också antal och fördelning mellan pedagoger och icke pedagoger. Det är politikerna som beslutar om detta i kommunerna, medan en styrelse eller enskild ägare bestämmer i det enskilda företaget.