LO-ekonomernas prognos för den ekonomiska utvecklingen under kommande år är en aning mer optimistisk än Anders Borgs. De tror att ekonomin försiktigt vänder uppåt redan nästa år.

I den prognosen ligger bland annat att finansministern stimulerar och ger kommunala sektorn ytterligare 8 miljarder kronor.
Trots den finansiella oron och ekonomiska inbromsningen i västvärlden, som startade med bolånekrisen i USA, har LO-ekonomerna en relativt optimistisk syn på svensk ekonomi.
De tror inte på någon ekonomisk nedgång.

Under 2008 och 2009 tror de på en tillväxt på 2,0 respektive 2,3 procent och 50 000 fler jobb. Arbetslösheten varken ökar eller minskar nämnvärt.
– Den finansiella turbulensen får inte så stor betydelse för Sverige, tror Lars Ernsäter.
Att den svenska ekonomin trots allt bromsas in beror enligt honom i huvudsak på vad som händer i Sverige. Konsumtionen och investeringarna ökar inte längre lika snabbt som tidigare. Räntehöjningar och en svagare börsutveckling nämner Ernsäter som förklaringar.

Men i motsatt till många andra ekonomer kritiserar inte LO-ekonomerna Riksbanken för raden av räntehöjningar. Endast den senaste på 0,25 procent ifrågasätts.
Den inflationsökning som Riksbanken då hänvisade till beror till kraftigt höjda råvarupriser.
LO:s chefekonom Dan Andersson menar att Riksbankens ska bortse från prisförändringar som beror på att de internationella råvarupriserna svänger upp och ned.
Han menar att det finns utrymme för att finansminister Borg att föra en ”expansiv finanspolitik”. Det vill säga sänka skatterna och spendera mera.

Men liksom tidigare kritiserar han jobbavdragen. ”Dyrt, ineffektivt och orättvist” är omdömet. Han pekar på finansministerns senaste proposition som spår att andelen vuxna som har ”reguljär sysselsättning” inte kommer att öka under närmaste åren.
LO-ekonomerna anser att om regeringen avstår från skattesänkningar får Riksbanken större möjligheter att sänka räntan.