Jag skalar bort gamla lager
äter mig in i kärnhuset
där jag ska bo
resten av detta
Liv