SVAR: Anställning med särskilt anställningsstöd är överhoppningsbar tid och var det också år 2003 när lagen kom till.