SVAR: Från den 7 april 2008 har regeringen infört en begränsning, som innebär att det från detta datum bara går att få ersättning i 75 ersättningsdagar av ersättnings-perioden jämsides med deltids­arbete. När de 75 dagarna är slut kan resten av dagarna i ersättningsperioden användas när man är helt arbetslös.