SVAR: Inom branschen finns fem gällande kollektivavtal. Frågan är vilket du arbetar under, vilket sektionen kan svara på. Men allmänt finns i de flesta avtalen möjlighet att göra avvikelser genom lokal överenskommelse, för att genomföra de aktiviteter du nämner på annan tid än arbetstid.