Det finns andra kommuner där han som relativt nyutbildad undersköterska skulle ha fått många tusen kronor i lägre lön.
– Det är en jäkla skillnad och geografiskt orättvist. Skönt att man bor här, säger han.
– Det känns verkligen bra om man vill locka fler till detta yrke. Mina polare är ju inte undersköterskor.
Han har nu under två år varit timvikarie.
Så även om timersättningen räknas ut efter heltidslön på 20 000 kronor så får han inte så mycket varje månad. En anställning på heltid står högst på önskelistan.

Att idag vara ung i lilla Hylte har sina problem, berättar han.
– Lägenheterna är ganska dyra och det är svårt att få jobb. Alla mina kompisar flyttar till Halm­stad eller Falkenberg. Och brorsan går som många andra arbetslös.
Pappersbruket, som står i centrum i Hylte, har goda tider. Men som i andra industrier producerar allt färre anställda allt mer.

Jonas arbetskamrat på äldreboendet Sjölunda, Maja Svens­son, har 15 år längre erfarenhet. Får Jonas jobba kvar dröjer det inte länge innan han kommer upp till hennes 20 750 kronor. Att löneskillnaderna är små här i Hylte stör dock inte henne:
– Har vi inte bra lägstalöner vill ingen börja jobba i yrket. Och det är så pressat här att all ny personal snart måste ta samma ansvar som vi andra. Vi gör alla samma jobb.

Yvonne Holmkvist är vårdbiträde sedan 1977. Hon jobbar i hemtjänsten som utgår från Sjölunda. Hennes lön hade varit 19 650 kronor om hon fått jobba heltid.
– Jag vill jobba heltid. Efter så många år borde den möjligheten finnas. Man börjar ju också tänka på pensionen. Jag har aldrig jobbat heltid, snart kanske man frågar sig om man skulle orka göra det.

Enligt deras fackliga ordförande i Hylte, Doris Wolter, är mycket av arbetet organiserat med deltider av ekonomiska skäl.
– Trenden går också mot fler oönskade deltider. När någon slutar ser man över om man kan minska på tjänsten, berättar hon.

Liksom i andra kommuner med relativt höga ingångslöner har man i Hylte inte individuella löner och små löneskillnader.
Under några år tjänade alla i samma yrke lika. Nu finns det vanligtvis en ingångslön. Efter ett år får alla runt sexhundra kronor mer. Sedan kan speciella utbildningar ge ytterligare högre lön.
Enligt en tidigare undersökning som KA gjort är Hyltes medellön inom vård- och omsorg bland de bästa i landet. Särskilt lönenivån för vårdbiträdena bidrar starkt till det.

Nu har individuella löner kommit på tapeten. De flesta kommunalarna som KA talar med är avvaktande. Så gott som alla uppskattar de relativt höga ingångslönerna och små löneskillnader.
Doris svarar att man inte får gå för fort fram. Lära av andras erfarenheter och pröva.
– Det är oerhört viktigt att vi hittar ett system som är rättvist och där vi säkrar våra löner.