Efter att det allmänna pensions­systemet förändrades och blev magrare finns ingen fast pensionsålder kvar. Man får välja själv.
KA:s beräkningar visar att valet för en vanlig kommunalare snarast är en illusion. I så fall får någon annan försörja dig.
Vi har räknat på barnskötaren Anna som jobbat heltid i hela sitt liv som barnskötare. Förutom några år då hon var barnledig. Hon har varje år haft en lön som varit typisk för ålder i yrket.

När hon började arbeta hade vi för bara ett par år sedan folk­omröstat för ATP-pension­erna. Men på 90-talet skrotade en riksdagsmajoritet ATP. Och därefter förändrades också avtalspensionerna.
Så nu förtiden hänger din pension inte bara på hur mycket du jobbat, vilken lön du haft och vilka avgifter och skatter du har betalat. När du är pensionär påverkas din pension också av hur det går med löner och ekonomisk till­växt i Sverige.
Vid snabb tillväxt av lönerna för de som arbetar, hänger du som pensionär med till en del uppåt, och får högre pension. Men bara om tillväxten överskrider 1,6 procent. Så om det blir lite magrare tider för löntag­-arna kan din pension bli mindre värd.
I det gamla pensionssystemet, när ATP var orubbad, skulle pensionärerna kompenseras fullt ut för prishöjningarna.

Om vi ska räkna på hur det går för Anna, 60, och hennes pensionsval, måste vi alltså göra antaganden om vad som händer med priser och ekonomisk tillväxt under hennes pensions­år.
Vi räknar med att hon lever till 84 år, vilken stämmer överens  med de prognoser som försäkringskassan arbetar med. Om medelåldern ökar snabbare än vad de räknar med nu, försämras pensionerna ännu mer om inte politikerna skjuter till mer pengar.
Vi antar att inkomster av olika slag – löner och kapitalavkastning – växer med 3,6 procent varje år. Men inflationen är 2 procent så man kan säga att den verkliga tillväxten i landet (reala) är 1,6 procent.
För att tydligt visa värdet på Annas kommande pension redovisas alla siffror i dagens penningvärde. Du kan då jämföra med dagens lön och hur mycket pengarna räcker till när du betalar räkningar och är ute och handlar idag.

I dag tjänar Anna 19 800 kronor. Om hon går i pension vid 65 år får hon 12 490 kronor. Det är bara 63 procent av lönen.
Med de förutsättningar vi har räknat med kommer hennes pension i stort sett vara lika stor under resten av livet. Hon får någon förbättring om Sverige blir rikare.
Viktigast för hennes del är den allmänna inkomstpensionen, som försäkringskassan betalar ut. Drygt en femtedel av den totala pensionen kommer dock från avtalspensionen. PPM-pensionen spelar en ganska liten roll för 40-talisterna, som hon tillhör.
Om hon väljer att ta ut pensionen nästa år när hon blir 61 år sjunker den drastiskt: 3 410 kronor mindre under varje månad jämfört med 65 år. Tar hon ut från 63 år blir pensionen 1 740 kronor mindre per månad. Orkar och vill hon jobba kvar fram till 67 år får hon 2 390 kronor mer.

Den som tar ut pension tidigare straffas av det ”nya” pensions­systemet. Vi har jämfört hur mycket pension hon totalt får ut i pension fram till att hon dör (84 år) med hur många år hon har jobbat ihop till pensionen.
Utgångsalternativet är pension från 65. Då har hon jobbat 45 år och får totalt under pensions­åren fram till 84 år 2,98 miljoner kronor.
Går hon däremot vid 61 år har hon jobbat 9 procent mindre tid jämfört med 65-årsalternativet. Men den totala pensionen under resten av livet blir hela 13 procent lägre, 2,6 miljoner kronor.  
Går hon vid 67 år så har hon jobbat 4 procent längre tid, men den totala pensionen blir hela 7 procent högre, 3,19 miljoner.

Så blir Annas pension

  61 år
63 år 
65 år
67 år
Inkomstpension 5 000 5 940 6 880 8 100
Tilläggspension 1 780 2 040 2 300 2 770
Premiepension 330 410 500 620
Avtalspension 1 970 2 360 2 810 3 390
Summa 9 080 10 750
12 490
14 880
Procent av
2008 års lön
46% 54% 63% 75%

Allt i dagens penningvärde. Försäkringskassan och KPA har bistått oss med beräkningar som vi sedan sammanställt.