Illustration av Magnus BardSå ser den borgerliga politik ut som, enligt en självberömmande artikel på DN debatt 08/04/10, bidrar till målet om ”full sysselsättning” och ”ett Sverige som håller ihop”. Det är en oblyg och fräck skönmålning av en politik för lönesänkning och ökade klyftor med skottgluggen riktad mot sjuka och arbetslösa. Detta framställs som kamp mot utanförskap!

Maria har fyllt 50 och varit arbetslös sedan 2004, för­utom ett vikariat i december 2005 och sex veckor i början av 2007. Hon skriver till KA: ”Sedan den borgerliga regeringen kom till makten har jag förlorat cirka 1 500 kr per månad. Jag har en ständig oro för framtiden eftersom jag får dålig pension. Jag är inskriven i jobb- och aktivitetsgarantin, och sitter varje dag vid datorn och söker jobb, går på rekryteringsträffar, går på anställningsintervjuer. När man söker och söker jobb och är glad om man kommer på en intervju, men får svaret tack för visat intresse, tappar man hoppet om att få ett jobb. Men jag är inte den som ger upp, jag vill inget hellre än att få jobb.”

Maria är utrikesfödd och har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, trots stark egen vilja, och aktivt sökande. Med alliansregeringens tankesätt ska hon nu ändå bli än mer aktiv. Samma recept gäller för deltidsarbetslösa som inte får stämpla till heltid mer än 75 dagar. Kommunalare med otrygg arbetsmarknad får inte kompensation för sin otrygghet, som exempelvis en direktör som garanteras några årslöner om anställningen upphör.

Arbetsmarknadsläget har varit starkt ända sedan början av 2006. Fler har fått arbete och antalet nya jobb har ökat. Positivt är att antalet deltidsarbetslösa sjunkit något, liksom antalet timanställda. Men nu försämras konjunkturen och antalet lediga platser sjunker, rapporterar arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadspolitiken är numera rensad från allt fackligt inflytande genom arbetsmarknads(m)inister Sven Otto Littorins försorg. Verkets s-märkte chef Bo Bylund fick oväntat sparken på ett mycket obehagligt sätt, trots uppskattade insatser och starka protester från personalen.

Regeringen visar tydligt att deras vision av ett sammanhållet Sverige skapas genom att öka klyftorna mellan de som är inne i värmen och de som står utanför och försöker komma in.