Med hjälp av landsomfattande namninsamlingar, manifestationer, första majtal och möten med ansvariga minister Cristina Husmark Pehrsson (m) hoppas Kommunal kunna påverka regeringens förslag kring sjukförsäkringen.
Det går inte att ge upp hoppet om att det går att förändra även om inte sannolikheten är så stor, resonerar Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Det var Kommunal i Norrbotten som drog igång en namninsamling för en månad sedan, och nu hakar Kommunal på i resten av landet. Kommunals tecknare Robert Nyberg har skapat nya vykort med sjuktema och många manifestationer och första majtal kommer att ägnas sjukförsäkringen som riksdagen fattar beslut om 4 juni.
– Det allvarligaste i förslaget är att det lägger arbetstagarens liv i arbetsgivarens händer. Problembilden är rätt; rehabiliteringskedjan har inte fungerat – men medicinen är fel. Det här stärker bara arbetsgivarens möjligheter att välja mellan sjuka och friska, säger Ylva Thörn.

Konsekvenserna av regeringens sjukförsäkring skulle bli fler i arbetslöshet och fler otrygga anställningar, är hennes slutsats.
– Människor kommer att behandlas som slit-och-släng-varor. Regeringen har en medveten strategi som handlar om att misstänkliggöra enskilda människor som sliter och släpar för att få sin vardag att gå ihop. Den bild de vill etsa fast är att alla fuskar och att så den misstanken har visat sig framgångsrikt.

Innan riksdagen fattar beslut om sjukförsäkringen 4 juni vill Ylva Thörn träffa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson för att redogöra för Kommunals ståndpunkter. Namnlistor ska också överlämnas.
– Namninsamlingarna kommer att visa att många reagerar på den politik som förs. Det är väldigt tyst runt omkring oss samtidigt som vi vet att många far illa av de här förslagen. Men jag tror att det är en medveten strategi från borgarnas sida, de lägger förslagen lite i taget för att det ska bli svåröverblickbart.

I december förra året presenterade regeringen stommen i den nya sjukförsäkringen.
Hade Kommunal haft större möjligheter att påverka förslaget om kritiken startat tidigare?
– Både och. Det är fortfarande påverkbart och vi har ju skrivit ett remissyttrande vilket är det gängse sättet att föra fram våra åsikter. Dessutom protesterar vi varje vecka på våra torsdagsmanifestationer i Stockholm och avdelningarna gör det en gång i månaden, säger Ylva Thörn.
Du ska första majtala i Skåne – blir sjukförsäkringen huvudpunkten i talet?
– Det blir en stor del utav det naturligtvis. Sedan kommer jag också att tala om andra försämringar som hör ihop med klass- och könsperspektivet. Många av de förslag som kommer från regeringen slår direkt mot Kommunals medlemsgrupper, mot lågavlönade kvinnor.