1 Hur försvagas demokratin med EU-fördraget som är EU:s nya grundlag?
– Fördraget innebär ytterligare steg i en riktning där makt flyttas från de nationella parlamenten till EU. Och de beslut som fattas av EU kan överprövas av juristerna i EG-domstolen. I grunden politiska frågor görs till juridik där domstolen har sista ordet. Det är allvarligt eftersom domstolen sätter principen om fri rörlighet före allt annat.

2 Men vad blir skillnaden mot idag? EU påverkar redan nu rätten att strida för kollektivavtal, presstödet, spritmonopolet, öppenheten och annat.
– Det är riktigt att fördraget inte innebär någon vändpunkt. Men besluten kommer lättare att flyttas över från de nationella parlamenten till EU. Fler verksamheter kommer att bli EU-frågor. Och EU:s överhöghet slås fast i fördraget. EU-fördraget kommer att stå över den svenska grundlagen.

3 Varför menar du att högern borde jubla åt denna utveckling?
– Därför att högern i Sverige alltid har velat stoppa socialdemokratiska beslut i regering och riksdag med hjälp av en författningsdomstol. Nu har de den möjligheten på EU-nivå.

4 Vad bör socialdemokraterna göra?
– Partiet borde i fördraget ha försökt stoppa EU-domstolens möjlighet att överpröva politiska beslut. Nu är det för sent att ändra i förslaget men partiet bör kräva undantag för den svenska arbetsrätten för att godkänna fördraget. Se vad som hände i Lavalmålet där EG-domstolen inte godkände den svenska modellen.
– Jag tror inte att alliansregeringen skulle säga nej till att kräva ett svenskt undantag i fördraget om socialdemokraterna drev den linjen. Regeringen vill knappast anta fördraget utan socialdemokraternas stöd.

5 Tycker du att socialdemokraterna har fört svenska folket bakom ljuset när det gäller EU-fördraget?
– Partiet har snarare fört sig självt bakom ljuset. Socialdemo­kraterna har inte gjort klart för sig vilken konflikt det finns mellan folkstyre och mellanstatligt samarbete. Det är klart att man alltid får betala ett demokratiskt pris för den typen av samarbete. Men partiet borde diskutera hur stort det priset får vara. Och då noga pröva vilka frågor som bör vara EU-frågor.

6 Vill du ha en folkomröstning om EU-fördraget?
– Ja, den skulle med fördel kunna genomföras samtidigt som valet till EU-parlamentet nästa sommar.  Jag tycker att den svenska grundlagen ska ändras innan fördraget antas. I anständighetens namn bör det skrivas in en ”plattläggningsparagraf” som säger att EU-fördraget står över den svenska grundlagen. Grund­lagsändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Det kan vara ett alternativ till folkomröstning.

7 Bör Sverige lämna EU?
– Nej.

ID: Carl Tham

Ålder: 68 år.
Bor: Kungsholmen i Stockholm.
Familj: Gift. Har vuxna styvbarn i ett tidigare äktenskap.
Bakgrund: Tidigare varit SIDA-chef, socialdemokratisk minister och Berlinambassadör.
Gör idag: Ideellt arbete åt ABF, skriver artiklar och har nyligen kommit ut med en bok om Tyskland.

Tre måsten

Lyckligt familjeliv.
God och vällagad mat - som jag helst gör själv.
Konst - teater och musik är väldigt viktigt för mig.

Fem snabba svar

STATLIG VODKA / PRIVAT VODKA
TV / BIO
SVERIGESEMESTER / UTLANDSSEMESTER
BIFF / FISKFILÉ
SPORT / NYHETER