Hans Unander är mycket nöjd med överenskommelsen. Heltid har varit en prioriterad fråga för Kommunals avdelning sedan han blev dess ordförande för tre år sedan.
I ett år har avdelningen och partidistriktet fört samtal om ett kollektivavtal för att få bort oönskade deltider.
– Kommunal har drivit kravet om heltid i 15 år utan att lyckas varken centralt eller lokalt i landet. Socialdemokraterna har haft med frågan i tre valrörelser utan att något har hänt. Så vi bestämde oss i Kommunal Dalarna att försöka få fram ett avtal.

Enligt Hans Unander är avtalet unikt, något liknande finns inte tidigare i Sverige. Detta är en principöverenskommelse mellan avdelningen och partidistriktet.
Nu ska Kommunals avdelning försöka få politikerna i landstinget och länets kommuner att skriva på.
– I första steget vänder vi oss till landstinget och de fyra kommuner där det finns majoritet med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Nästa steg är att ta kontakt med kommuner där socialdemokraterna styr tillsammans med ett borgerligt parti.

Enligt avtalet ska alla fasta nyanställningar och återbesättningar av tjänster vara på heltid. Delade turer ska så långt som möjligt undvikas. I första hand ska den anställde erbjudas heltid på den egna arbetsplatsen, i andra hand inom nämndens verksamhetsområde och i tredje hand inom hela kommunen eller landstinget.
– Vi kommer med avtalet att på sikt lösa problemet med oönskade deltider. Detta känns väldigt bra med tanke på att det närmaste tiden kommer att anställas många för att ersätta 40–talisterna som går i pension, säger Hans Unander.

Hur många nya anställda det blir framöver vet han inte. Och han vet inte heller vad avtalet kan kosta kommunerna.
Men Kommunal Dalarna och socialdemokraterna i länet är överens om att sjukfrånvaron och vikariebehovet vid korttidsfrånvaro kan minskas. Deras förhoppning är också att arbetsmiljön blir bättre genom minskad fyllnads–, mer och övertid.
– Folk vill kunna leva på sin lön. De kommuner som skriver på avtalet och erbjuder heltider kommer att ha det lättare än andra att kunna rekrytera ny arbetskraft, säger Hans Unander.