– Framför allt är arbetet hårt tidspressat för personalen i hemtjänsten, de kör långa sträckor och det finns inget utrymme alls när det händer något oförutsett. Det är slitsamt att åka ifrån gamla som egentligen behöver mer hjälp, säger Monika Jäger, huvudskyddsombud i Kommunals sektion i Vara.

Sen 2006 har Arbetsmiljöverket i Göteborg krävt att Vara kommun ska ta fram rutiner så att arbetsmiljöriskerna bedöms när någon invånare får rätt till hemtjänst. Kommunen har upprättat checklistor, men de används idag bara av en hemtjänstgrupp. Anställda måste få utbildning för att göra riskbedömning, det har inte heller skett.

Nu måste kommunen ha uppfyllt kraven senast i augusti, annars riskerar kommunen att få betala 100 000 kr i vite.
– Vi har tagit fram rutiner och checklistor, nu återstår utbildning, säger Lotta Briné, personalsekreterare i Vara. I ett första steg ska vi utbilda chefer och arbetsplatsombud, på lite längre sikt ska alla anställda få utbildning.
På checklistan handlar det om ergonomi, t ex om det behövs lyfthjälpmedel eller höj- och sänkbar säng. Men det finns också frågor om hygien, kemikalier, risk för våld, missbruk, rökning och mycket annat.
På måndag ska kommunens representanter träffa huvudskyddsombuden och diskutera hur man ska fortsätta arbetet.

Bakgrund

När Arbetsmiljöverket upptäcker brister i arbetsmiljön hos en arbetsgivare leder det till ett inspektionsmeddelande med krav. Arbetsgivaren får tid på sig att rätta till bristerna och sen redovisa dem för Arbetsmiljöverket.
Visar det sig att bristerna inte åtgärdats kan det leda till att Arbetsmiljöverket förelägger arbetsgivaren att vidta åtgärder eller förbjuder viss verksamhet. Förelägganden och förbud kan förenas med vite, en fastställd bötessumma.
Det innebär att om man inte följer beslutet kan Arbetsmiljöverket begära hos länsrätten att vitet ska dömas ut. Detta händer dock inte så ofta.