Vad ska veckans blogg handla om? Jag väljer att börja med att berätta för er vad jag gör på Kommunal.
Det blir mycket läsande, lyssnande och skrivande. Ibland en hel del pratande också – en del tycker säkert att jag pratar alldeles för mycket. Det må så vara.
Jag tycker i alla fall att mitt jobb är intressant, stimulerande och omväxlande.
Här kommer ett första exempel. När regeringen i tisdags förra veckan kom med sin ekonomiska vårproposition fick min enhet i uppdrag att snabbt gå igenom och sammanställa regeringens förslag, att kommentera dem och att lämna underlag till förbundsledningen.
Både Kommunals förbundsstyrelse och Kommunalarbetaren har kommenterat ”våpen”.

Tidigare år har det varit ett mycket omfattande arbete men i år kom regeringen inte med en mängd förslag utan beskrev istället det ekonomiska läget och en politisk viljeinriktning. Förslagen till reformer kommer i stället i höstens budgetproposition.
Troligtvis kommer det flera nya förslag inom det arbetsmarknadspolitiska området, bland annat den tredje fasen av jobb- och utvecklingsgaratin och ytterligare stimulanser av kompletterande aktörer. Många av deras förslag kommer att ha stor betydelse för Kommunals medlemmar.

En annan arbetsuppgift som vi utredare har är att skriva förslag till förbundsstyrelsen när det gäller yttranden över olika offentliga utredningar och departementspromemoria.
Förut, under tidigare regeringar, var det vanligt med remisstider på tre till fyra månader beroende på utredningens karaktär.
Idag är remisstiderna betydligt kortare – mellan en och två månader– och det har blivit svårare att stämma av förslagen med förtroendevalda från berörda branscher.
Så korta remisstider gör att svaren blir mindre genomtänkta och analysen blir också sämre. Är regeringen verkligen intresserad av Kommunals och andra aktörers synpunkter – eller har de redan tänkt färdigt?

En sak är dock säker – den nuvarande regeringen tänker inte anpassa sitt arbetssätt efter sin omvärld – det är omvärlden som måste anpassa sig efter dem.