Heléne Fritzon– Vi är i grunden positiva till fördraget. Men nu har regeringen tillsatt en utredning om konsekvenser och åtgärder efter Lavaldomen. Utredningen ska vara klar 15 december. Redan tidigare i höst ska riksdagen rösta om fördraget. Vi vill vänta med omröstningen tills utredningen är klar och regeringen har lämnat klart besked om att strejkrätt och kollektivavtal är garanterade på svensk arbetsmarknad.

Varför är det viktigt att få detta besked innan omröstningen?
– Vi är oroliga för att det är juridiken och inte politiken som styr i EU. Därför vill vi ha garantier om att kollektivavtalen och strejkrätten i Sverige ska finnas kvar som nu.

Vad händer om inte ni får besked av regeringen innan omröstningen i riksdagen?
– Vårt beslut innebär att då ska våra riksdagsledamöter inte rösta ja. Men jag vill upprepa att i grunden är vi positiva till fördraget.

Du sitter med i socialdemokraternas verkställande utskott. Vilken bedömning gör du när det gäller att Skånedistriktets linje blir hela partiets linje?
– Skåne är partiets största distrikt. Vårt beslut väger tungt inom partiet. Men så länge som LO vill att fördraget ska röstas igenom även utan garantier för kollektivavtal och strejkrätt så kommer inte partilinjen att ändras. Jag märker ändå att allt fler röster nu börjar höras om att vi ska vänta med att godkänna fördraget tills utredningen är klar och regeringen har lämnat besked.

EU–fördraget är EU:s nya grundlag. Den talar om hur besluten inom EU ska tas och vilka rättigheter som gäller inom unionen.
Lavaldomen handlar om Byggnads fackliga blockad av ett skolbygge i Vaxholm där den lettiske entreprenören vägrade att skriva på svenskt kollektivavtal. EG–domstolen menar att Byggnads krav till stora delar stred mot EG–rätten. Regeringens utredning ska titta på om den svensk lagstiftning måste ändras efter den domen.