I ett första steg är det två äldreboenden och en hemtjänstgrupp i Nynäshamn som går in i ett system som ger möjlighet till bonus för personalen om ett visst antal mål uppfylls.
Det handlar om både kvalitetsmål och ekonomiska mål.
Som kvalitetsmål nämner socialnämndens ordförande Liselott Vahermägi (s) brukarinflytande, sänkta sjuktal (10 procent mindre än föregående år) och fallförebyggande arbete. Därutöver ska också de ekonomiska målen uppfyllas. Och det i en verksamhet som tidigare gett ett underskott.

Enligt Kommunals ordförande i Nynäshamn är underskottet bakgrunden till satsningen:
– Det har naturligtvis med besparingar att göra i grund och botten, säger Birgitta Alkvist.
Det förnekas från socialnämndens ordförande.
– Det handlar inte om att skyla över ett underskott. Det är inte skälet till att vi fattade det här beslutet så det kan jag inte hålla med om. Det här blir ett sätt för personalen att styra sitt sätt att jobba och påverka resurserna och ta fram sin kreativitet. Det handlar inte om att spara, det handlar om effektivitetshöjning, säger Liselott Vahermägi.
På frågan hur personalen skulle kunna få ner kostnaderna nämner hon att det kan handla om att organisera verksamheten och personalstyrkan på andra sätt än idag.

Kramforsskolan
Inger Letzner, arbetsplatsombud på Sunnerbo ålderdomshem i Sorunda.

Foto:Elisabeth Edén 

Personalen på äldreboendena Sunnerbo och Rosengården samt Sorunda hemtjänst har fått dåligt med information om vad som sker. Inger Letzner som är arbetsplatsombud på Sunnerbo äldreboende kallar informationen knapphändig, tvetydig och undermålig:
– Vi hade fått en förfrågan om vi ville få en påse med pengar och sköta verksamheten mer själva. Först var det hela ett förslag och sedan helt plötsligt var beslutet taget. Vi fick reda på det retroaktivt. Och bonussystemet hade jag inte hört talas om innan jag såg de lokala nyheterna på tv. Jag fattade ingenting, säger Inger Letzner.
Imorgon fredag ska personalen samlas till ett stormöte där de ska få möjlighet att säga vad de tycker. De ska också genomföra en omröstning för att få fram hur de egentligen ställer sig till det som numera är ett faktum.

Bonussystemet ska – förutsatt att verksamheten verkligen går med vinst och att sjukskrivningarna minskar med en tiondel – kunna ge personalen en tredjedel av ett överskott. Kommunen har nämnt summan max 4000 kronor per anställd.
Vilka som skulle kunna komma ifråga för bonus (ska det också gälla sjukskrivna, timanställda, vikarier, föräldralediga?) kan kommunen inte svara på. Liselott Vahermägi hänvisar till att det blir personalgrupperna själva som får bestämma hur en eventuell bonus ska användas och fördelas.