Kommunal är oroliga över att kommuner och landsting får minskade resurser samtidigt som ”staten har gott om resurser”.
– Vi har hört många löften om satsningar på välfärdens kvalitet. Därför reagerar vi kraftigt när den konkreta politiken går åt motsatt håll, säger förbundets styrelse i ett uttalande.
– Att regeringen väljer att realt skära ned på det generella statsbidraget är mycket negativt.
Enligt facket leder de minskade resurserna ofelbart till sämre kvalitet och tillgänglighet i välfärden och jobben hotas:
– En försvagad kommunal ekonomi innebär en uppenbar risk för neddragningar av antalet anställda i kommuner och landsting.
Facket befarar också att kommuner som inför vårdnadsbidrag drar ner på förskolor och familjedaghem. Det blir större barngrupper, färre anställda och sämre kvalitet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har länge kritiserat olika regeringar för att inte höja de kommunala statsbidragen när löner och priser fördyrar verksamheterna.
SKL:s ordförande Anders Knape (m) framför nu en mycket försiktig kritik mot finansminister Borg:
 – Vi hade gärna sett en uppräkning av de generella statsbidragen, säger han.
Han påpekar att efterfrågan på kommunala tjänster kommer att öka framöver när antalet äldre ökar.
– Här gör regeringen samma analys som vi. Kommunsektorns ekonomiska situation kommer att försämras betydligt de närmaste åren.
Anders Knape berömmer regeringens utlovade förstärkningar av resurserna inom psykiatrin.